Revisjon 

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser – du får hjelp til å begrense risikoen.

Revisjon setter deg i bedre stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter, i tillegg til at feil og uheldige beslutninger oftere vil bli oppdaget og kan rettes. I en hektisk hverdag, er det godt å kunne vite at man har et kompetent og uavhengig kontrollorgan som kvalitetssikrer ditt regnskap på best mulig måte.

Utover lovpålagt revisjon, bistår vi våre kunder med blant annet utarbeidelse og innlevering av aksjonærregisteroppgaver, attestasjoner (SkatteFUNN, kapitalendringer og omorganiseringer, momskompensasjon, årlig bekreftelse m.m.), skattemelding og årsregnskap med noter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.


Tjenester