Statsautorisert revisjonsselskap

Revisjon

Pedersen & Skogholt består av et statsautorisert revisjonsselskap og et autorisert regnskapsførerselskap med totalt 23 ansatte. Selskapene har et meget kvalifisert personale med 12 statsautoriserte  revisorer og 18 autoriserte regnskapsførere. Selskapet har gradvis vokst fra et enmannsforetak i 1962 til å bli Follos eldste og største revisjon- og regnskapsførerselskap.

Kundeporteføljen består av ca 400 selskaper fra enmannsforetak til mellomstore norske bedrifter. Hovedtyngden av vår kundemasse ligger i Follo. Med en avdeling både i Ski og Askim kan vi nå bedre dekke hele Østfold-området. Vi har også en betydelig andel av vår kundeportefølje lokalisert i Oslo og i deler av Østfold. Kundenes virksomheter spenner over de fleste bransjer, og vår kompetanse er bygget i samspill med disse gjennom 50 år.

Vi har som mål at våre tjenester skal gi verdi utover revisjonsberetningen. Det er viktig for oss å gjøre arbeidsprosessen så effektiv og kundetilpasset som mulig. Gjennom jobben vi gjør avdekker vi hvordan din virksomhet kan redusere kostnader og bli mer effektiv.

Revisjon gir troverdighet

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser – du får hjelp til å begrense risikoen.
Feil og uheldige beslutninger vil oftere bli oppdaget og kan rettes. Revisjon setter deg i bedre stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter.

Fortrinn ved å bruke Pedersen & Skogholt:

 • Lokalt statsautorisert revisjonsselskap
 • Kort reisevei gir rimeligere revisjon
 • Meget god service med høy kompetanse
 • Lett tilgjengelighet til både medarbeider og partner
 • Flat organisasjon med korte kommandolinjer
 • Stabil og lokal arbeidskraft
 • Stort spekter av tilleggstjenester utover revisjon
 • Meget godt nettverk i næringslivet
 • Driver også autorisert regnskapsførerselskap

Revisjon gir deg:

 • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre du er avhengig av.
 • Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsføringen.
 • Kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapporteringen.
 • En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskapet og selvangivelsen.
 • Liten risiko for at eiere og lederen får ubehagelige overraskelser.
 • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger.
 • Enkel tilgang på en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten.