Image
PÅ okt. 26, 2022
Nyhetsbrev oktober
Statsbudsjettet 2023 I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås det blant annet økt utbytte- og formuesskatt samtidig som det innføres 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner. Det gis lettelser i inntektsskatten for inntekter under 750 000 kroner og skatteskjerpelser for høyere inntekter. Det foreslås merverdiavgiftskjerpelser på kjøp av elbil, fjernleverbare tjenester og elektroniske nyhetstjenester. Skatteendringer Økt
Les hele artikkel

Tjenester