Image
PÅ sep. 27, 2022
Formueskatt
Formuesskatten for 2022 har økt vesentlig, spesielt for de som har formuen gjennom aksjeselskaper.  Det er også varslet videre økning i formuesskatten for 2023, noe vi antar vil avklares ved fremleggelse av statsbudsjettet 6. oktober.
Les hele artikkel

Tjenester