Carl Martin Getz

Carl Martin Getz

Oppdragsansvarlig

Carl Martin har lang erfaring som utøvende og oppdragsansvarlig revisor for mindre og mellomstore bedrifter innenfor en rekke næringer. Dette gjelder blant annet handelsbedrifter, frivillige organisasjoner, tjenesteytende selskaper og entreprenørvirksomheter. Carl Martin arbeider også med konsulentoppdrag knyttet til omorganiseringer, skatt og avgift m.v.

Carl Martin har vært ansatt i Pedersen & Skogholt siden 1999 og oppdragsansvarlig revisor fra 2002. Han arbeidet før dette i Arthur Andersen & Co.