REVISJON • REGNSKAP • RÅDGIVNING

Velkommen til
Pedersen & Skogholt

Pedersen & Skogholt består av et statsautorisert revisjonsselskap og et autorisert regnskapsførerselskap med totalt 23 ansatte. Selskapene har et meget kvalifisert personale med 12 statsautoriserte revisorer og 18 autoriserte regnskapsførere. Selskapet har gradvis vokst fra et enmannsforetak i 1962 til å bli Follos eldste og største revisjons- og regnskapsførerselskap.
Kundeporteføljen består av ca 400 selskaper fra enkeltpersonforetak til mellomstore norske og utenlandske bedrifter. Hovedtyngden av vår kundemasse ligger i Follo. Med en avdeling både i Ski og Askim kan vi nå bedre dekke hele Østfold-området. Vi har også en betydelig andel av vår kundeportefølje lokalisert i Oslo. Kundenes virksomheter spenner over de fleste bransjer, og vår kompetanse er bygget i samspill med disse gjennom 50 år.
Vi har som mål at våre tjenester skal gi verdi. Det er viktig for oss å gjøre arbeidsprosessen så effektiv og kundetilpasset som mulig. Gjennom jobben vi gjør avdekker vi hvordan din virksomhet kan redusere kostnader og bli mer effektiv.
Image

Revisjon gir troverdighet

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser
Pedersen & Skogholt består av et statsautorisert revisjonsselskap og et autorisert regnskapsførerselskap med totalt 23 ansatte. Selskapene har et meget kvalifisert personale med 12 statsautoriserte revisorer og 18 autoriserte regnskapsførere. Selskapet har gradvis vokst fra et enmannsforetak i 1962 til å bli Follos eldste og største revisjon- og regnskapsførerselskap.

Regnskaps- og rådgivingstjenester

Konsentrer deg om driften.
– vi hjelper deg med regnskap, lønn og økonomistyring
Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser.

Samarbeidspartnere


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image