Personlig oppfølging

og høy kvalitet

REVISJON

REGNSKAP

Personlig oppfølging

og høy kvalitet

Revisjon

Regnskap

Revisjon gir troverdighet

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser

Pedersen & Skogholt er et statsautorisert revisjonsselskap med 19 ansatte. Selskapet har et meget kvalifisert personale med 7 statsautoriserte og 5 registrerte revisorer. Selskapet har gradvis vokst fra et enmannsforetak i 1962 til å bli Follos eldste og største revisjonsselskap.

Regnskaps- og rådgivingstjenester

Konsentrer deg om driften.
– vi hjelper deg med regnskap, lønn og økonomistyring

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser.