Revisjon gir troverdighet

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser

Pedersen & Skogholt består av et statsautorisert revisjonsselskap og et autorisert regnskapsførerselskap med totalt 23 ansatte. Selskapene har et meget kvalifisert personale med 12 statsautoriserte revisorer og 18 autoriserte regnskapsførere. Selskapet har gradvis vokst fra et enmannsforetak i 1962 til å bli Follos eldste og største revisjon- og regnskapsførerselskap.

Regnskaps- og rådgivingstjenester

Konsentrer deg om driften.
– vi hjelper deg med regnskap, lønn og økonomistyring

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser.