REVISJON • REGNSKAP • RÅDGIVNING

Velkommen til
Pedersen & Skogholt

Pedersen & Skogholt startet som enkeltpersonforetak i 1962 og har vokst seg til å bli Follos eldste og største revisjons- og regnskapsførerselskap.

Pedersen & Skogholt består av to separate selskaper – et statsautorisert revisjonsselskap og et autorisert regnskapsførerselskap med tilsammen over 20 ansatte, hvorav 11 statsautoriserte revisorer og 15 statsautoriserte regnskapsførere. Dermed har våre selskap meget kvalifisert personell for deg som kunde.

Kundeporteføljen består av over 400 selskaper, alt fra enkeltpersonforetak til mellomstore norske- og utenlandske bedrifter. Hovedtyngden av vår kundemasse ligger i Follo.

Med avdeling både i Ski og Askim, dekker vi hele Østfold og Follo området. Vi har også en betydelig andel av vår kundeportefølje lokalisert i Oslo. Våre kunders virksomheter spenner over de fleste bransjer, og vår kompetanse er bygget i samspill med disse gjennom 60 år.

Vi har som mål at våre tjenester skal gi verdi. Det er viktig for oss å gjøre arbeidsprosessen så kundetilpasset og effektiv som mulig. Gjennom jobben vi gjør avdekker vi hvordan din virksomhet kan redusere kostnader og oppnå effektivitet.

Image

Revisjon gir troverdighet

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser

Vi har som mål at våre tjenester skal gi verdi utover revisjonsberetningen. Det er viktig for oss å gjøre arbeidsprosessen så smidig og kundetilpasset som mulig.

Ved å kontinuerlig optimalisere våre prosesser og bruke moderne verktøy, sørger vi for effektiv revisjon med fokus på kvalitet.

Med våre 11 statsautoriserte revisorer og over 60- års tilstedeværelse, kan du være trygg på at vi er en stabil og lokal aktør som ivaretar deg som kunde. 

Les mer

Regnskaps- og rådgivingstjenester

Konsentrer deg om driften.
– vi hjelper deg med regnskap, lønn og økonomistyring

Å føre regnskap og lønn krever kompetanse og at man til enhver tid er oppdatert på gjeldende lovverk.

Når du velger Pedersen & Skogholt Regnskap, velger du en effektiv samarbeidspartner som bruker moderne arbeidsverktøy og setter deg som kunde i fokus. Vi tilbyr faglig dyktighet og kvalitet kombinert med integritet og personlig engasjement til konkurransedyktige priser.

Les mer

Samarbeidspartnere


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image